Služby

 

 • převozy zesnulých provádíme 365 dní 24 hodin denně
 • pomoc s vyplněním potřebných formulářů
 • vyřízení vydání úmrtního listu na matrice
 • zajištění rakve
 • zajištění urny
 • objednání smuteční vazby (kytice, věnce - umělé i přírodní)
 • vytištění smutečního parte
 • vykopání hrobu s odvozem země od hrobu, čistý hrob 
 • otevření hrobky
 • pohřeb - smuteční rozloučení v pohřebních síních nebo v kostelech
 • zajištění kremace
 • uložení zesnulého do země, hrobky, případně zajištění rozptylu

SPOLUPRÁCE S KAMENICKOU FIRMOU https://www.kamenictvilavicka.cz/

 

Převoz zesnulých

 

Převozy zesnulých po ČR

Pohřební služba Ave Fenix s.r.o. zajišťuje nepřetržitě převozy zesnulých z místa úmrtí v Č. Budějovicích a okolí, a to do 50 minut po nahlášení na nonstop tel. lince +420 720 284 921 . Převoz zemřelého z jakékoliv místa v ČR jsme schopni provést nejpozději do 5 hodin od nahlášení.

Zahraniční převozy zesnulých

Zajišťujeme kompletní služby při transportu zesnulého z kteréhokoliv místa ve světě do ČR, včetně převozu cizích státních příslušníků z ČR do zahraničí.

Přeprava je uskutečňována speciálními pohřebními vozy Mercedes-Benz nebo letecky.

 • dle platných nařízení příslušné země obstaráme rakev a zinkovou vložku
 • před odsouhlasením přepravy předložíme obě varianty (vozem i letecky)
 • nabídneme aktuálně nejvýhodnější trasu
 • vyřídíme povolení hygienika, pasové a celní formality, jednání s příslušným konzulátem, úmrtní list, překlady dokumentů souvisejících s převozem a letenku
 • součástí těchto služeb je zajištění smutečního obřadu v kterémkoli místě v ČR,
  nebo výstav zemřelého, žeh, zaslání urny do místa určení, pohřeb do země
 • v případě zájmu nebo vyžadují-li to zdravotní předpisy, zajistíme provedení balzamace a konzervace

 

 

Varianty pohřbů

 

Při zajištění a výběru pohřebních služeb je vhodné nejprve vybrat podobu pohřbu.

 Jedná se především o rozhodnutí, zda máte zájem o kremaci (zpopelnění) nebo pohřeb do země.

U kremace je možné volit mezi pohřbem s obřadem, bez obřadu nebo rozloučení s urnou.

Pohřby do hrobu nebo hrobky jsou vždy s obřadem. Oba druhy pohřbů mohou být civilní i církevní


 

Kremace bez obřadu

 

Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. 

Je možné zajistit uložení urny do hrobu nebo urnových hájů, vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách, vyzvednutí urny v kancelářích.

Na základě Vašeho přání můžeme zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.


Kremace s obřadem

 

Zpopelnění s obřadem je v současné době nejrozšířenější způsob pohřbení.

Rozloučení se zesnulým je zajištěno v obřadní síni nebo v případě církevního pohřbu ve vybraném kostele.

Po smutečním obřadu je zajištěno zpopelnění zesnulého a ostatky zemřelého jsou uloženy do hrobu nebo urnových hájů, proveden vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách nebo vyzvednutí urny v kancelářích.


Pohřeb do země

 

Pro důstojné rozloučení se zesnulým byl tento způsob pohřbu v historii běžně využívaný. 

Dnes převažuje spíše podoba pohřbu s kremací. Pokud se ale rozhodnete pro pohřeb do hrobu nebo hrobky, zajistíme pro Vás veškeré služby s tím spojené od výkopu hrobu, zajištění řečníka nebo kněze po zajištění živé hudby, pokud si ji budete přát.

Pohřeb do země může být jak civilní, tak i církevní.