Informace pro pozůstalé

Co dělat, když Vás opustí blízká osoba? informace pro pozůstalé

K vyřízení pohřbu stačí pouze Váš občanský průkaz, další doklady, jako občanský průkaz zesnulého, je možné dodat později. Oblečení pro zesnulého rovněž předáte v naší kanceláři. Zde si dále domluvíte veškeré podrobnosti, týkající se pohřbu – datum a místo posledního rozloučení, hudbu, smuteční řeč, květinovou vazbu, parte, které Vám hned na místě vytiskneme. Zároveň obdržíte objednávku s podrobnou kalkulací pohřbu.

Pro vyřizovatele pohřbu vystavíme potvrzení, které dotyčný uplatní jako nárok na pracovní volno s náhradou mzdy.

Úmrtí doma

Když dojde k úmrtí doma, je třeba zavolat linku 155. Přivolaný lékař provede ohledání a vystaví List o prohlídce zemřelého. Teprve potom je možné kontaktovat pracovníky naší pohřební služby, kteří zajistí převoz a případně i oblečení zemřelého a poradí pozůstalým, jak dále postupovat při

vyřizování pohřbu.

Úmrtí ve zdravotnickém a jiném zařízení

V takovém případě jsou nejbližší kontaktováni personálem zařízení a sami se pak mohou rozhodnout,

jakou pohřební službu si zvolí. V kanceláři pohřební služby, kam přinesou oblečení pro zemřelého a jeho občanský průkaz, pak dojednají všechny podrobnosti.

Další informace telefonicky nebo na e­mail.

Přijměte, prosím, naši pomoc a dovolte nám, abychom Vám byli nápomocni a stali se Vašimi odbornými poradci a průvodci.